Vidner for profeten

Her kan du læse tidligere sidste dages profeter og præsidenter for Jesu Kristi Kirke af Sidste-Dages Hellige, samt sidste dages apostle, bære deres personlige vidnesbyrd om profeten Joseph Smith (se venstremenuen!).

Nedenfor ser du et lille udpluk af de vidunderlige ting, som Herren viste profeten Joseph Smith. Medlemmerne af Jesu Kristi Kirke af Sidste-Dages Hellige tror på, at Faderen og Sønnen viste sig for Joseph Smith, at han talte ansigt til ansigt med Herren Jesus Kristus, og at evangeliets i dets fylde er blevet gengivet til jorden gennem ham i de sidste dage.

"Vi så Herren stå foran os på talerstolens brystværn, og under hans fødder var der et flisegulv af rent guld af farve som rav. Hans øjne var som en ildslue, håret på hans hoved var hvidt som ren sne, hans ansigt strålede klarere end solen, og hans røst var som lyden af bruset fra vældige vande, ja, Jahves røst, som lød: Jeg er den første og den sidste; jeg er den, som lever, jeg er den, som blev slået ihjel; jeg er jeres talsmand over for Faderen." ( L&P 110:2-4 )

"Og vi så Sønnens herlighed ved Faderens højre hånd og modtog af hans fylde .. Og se, efter de mange vidnesbyrd, som er blevet givet om ham, er dette det vidnesbyrd, det seneste af dem alle, som vi giver om ham: At han lever! For vi så ham, ja, ved Guds højre hånd; og vi hørte røsten aflægge vidnesbyrd om, at han er Faderens Enbårne - at ved ham og gennem ham og af ham, bliver og blev verdenerne skabt, og deres indbyggere er født som Guds sønner og døtre." ( L&P 76:15,19-20,22-24 )

"Og dette er evangeliet, de glædelige tidender, som røsten fra himlene bevidnede for os: At han kom til verden, nemlig Jesus, for at blive korsfæstet for verden og for at bære verdens synder og for at helliggøre verden og at rense den for al uretfærdighed; for at alle, som Faderen har givet i hans magt og skabt ved ham, kunne blive frelst ved ham." ( L&P 76:40-42 )


Få en gratis Mormons Bog
Indholdsfortegnelse
Vidner for profeten

"Nej! Den Herre Herren gør intet uden at have åbenbaret sin Hemmelighed for sine Tjenere, Profeterne. "
    ( Amos 3:7 )

© 2005-2019. Dette er ikke et officielt web site for Jesu Kristi Kirke af Sidste-Dages Hellige. Ejeren, John Nørgaard, er alene ansvarlig for indholdet.