Profetens mission

Genoprettelsen af Jesu Kristi Kirke i de sidste dage blev forudsagt af både Bibelens og Mormons Bogs profeter. Efter Frelserens død forkyndte Apostlen Peter at Han skulle komme igen i forbindelse med, at der skulle ske en genoprettelse af alle ting:

"Og han skal sende Jesus Kristus, som før blev forkyndt for jer. Han skal bo i himlen indtil alle tings genoprettelse, som Gud fra fordums tid har talt om gennem sine hellige profeters mund." ( Ap.G. 3:20-21 )

Profeten Esajas forudså, at Herren i de sidste dage ville udføre et stort og forunderligt værk:

"Se, derfor vil jeg skride til at udføre et forunderligt værk blandt dette folk, endog et stort og forunderligt værk: for dets vismænds visdom forgår, og de kloges klogskab glipper."
( Esajas 29:14 - King James )

Også Mormons Bogs profeter forudså, at Herren i de sidste dage ville udstrække sin hånd og udføre et forunderligt værk og et under:

"Og Herren vil igen for anden gang udstrække sin hånd for at genrejse sit folk fra deres fortabte og faldne tilstand. Derfor vil han skride til at udføre et forunderligt værk og et under blandt menneskenes børn." ( 2.Nefi 25:17 )

Vigtige begivenheder i forbindelse med genoprettelsen

Profeten Joseph Smith virkede som et redskab i Guds hånd ved de følgende vigtige begivenheder:


Til toppen af siden

Indholdsfortegnelse
Profetens Mission

"Hvor liflige er på bjergene glædesbudets fodtrin, han, som udråber fred, bringer gode tidender, udråber frelse, som siger til Zion: Din Gud har vist, han er konge." (Es. 52:7 )