BØGERNE I MORMONS BOG

Nefis Første Bog
Nefis Anden Bog
Jakobs Bog
Enoshs Bog
Jaroms Bog
Omnis Bog
Mormons Ord
Mosijas Bog
Almas Bog
Helamans Bog
Tredje Nefi
Fjerde Nefi
Mormons Bog
Eters Bog
Moronis Bog

Alle bøgerne, pånær Eters bog, er skrevet af Lehis efterkommer, som er en gren af Israels hus. Disse bøger blev skrevet i perioden 600 f.K. til 421 e.K.
Eters bog er jareditternes optegnelse, og den ældste af bøgerne i Mormons Bog. Den blev skrevet omkring 2000 f.K., på sprogforvirringens tid, hvor Gud iflg. Bibelen forvirrede folkenes tungemål.